top-menu

Total: 0,00 €

Seguretat Online

Seguretat Online i dades personals

Hídric Online (web www.hidric.com) està duent a terme una política de privacitat i seguretat en línia definida com BARRERA D'AIRE: No tenim cap dada dels nostres clients connectat a la xarxa, més enllà dels 7 dies de la seva alta web com a client o fins que s'ha enviat el material sol·licitat. En cap cas les dades personals dels nostres clients són cedits o venuts a tercers. En cap cas les dades de targetes bancàries dels nostres clients, són coneguts o registrats pel nostre servidor i ni de bon tros emmagatzemats.

  BARRERA D'AIRE = NO TENIM CAP DADA DELS NOSTRES CLIENTS A LA XARXA.

Les dades dels nostres clients són emmagatzemats en programari extern a la xarxa. Únicament el correu-e pot ser guardat en un servidor amb connexió a xarxa, per facilitar l'intercanvi d'informació entre l'empresa (la nostra web), i el nostre client.

BARRERA D'AIRE = SEGURETAT EN LÍNIA només a www.hidric.com